За конкурса

РЕГЛАМЕНТ

За участие в конкурс за фейлетон на тема „Игри на късмета”

„Евробет” ООД, в. „Стършел” и ИК „Жанет 45” организират конкурс за фейлетон на тема „Игри на късмета”.

Жури в състав Олга Тодорова, София Несторова и Михаил Вешим ще оцени творбите на участниците и ще излъчи победители, които ще бъдат отличени, както следва:

I награда – 1 000 лв.

II награда – 700 лв.

III награда –  300 лв.

Всички творби, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат публикувани в сайта на конкурса на адрес: http://www.igrinakasmeta.bg  Всяка творба трябва да бъде придружена със снимка, която онагледява сюжета, в размер до 2 MB. Снимките, които бъдат публикувани, ще бъдат оценявани независимо от оценяването на фейлетоните, а журито ще отличи три от най-добрите фотографии. Задължително условие при публикуването на снимка е тя да е с посочен автор. Не е задължително авторите на снимки да бъдат и автори на фейлетони. Снимките трябва да са направени специално за конкурса и да отговарят на условията, описани в този регламент.

От всички получени за конкурса фейлетони журито ще избере 30 най-добри, които ще бъдат публикувани във в. „Стършел”, а по-късно и в специален сборник, издаден от ИК „Жанет 45”.

I. Условия за участие в конкурса

 1. За да участвате в конкурса е необходимо да имате навършени 18 години. Няма горна възрастова граница за участие.
 2. Фейлетонът трябва да бъде съобразен с темата на конкурса.
 3. Всеки автор може да участва с до три творби.
 4. Допустим обем на творбите: до 3 000 знака.
 5. Текстът трябва да бъде написан на български език.
 6. Фейлетонът трябва да е авторски, написан за целите на конкурса и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси.
 7. В конкурса не се допускат за участие служители на „Евробет” ООД, в. „Стършел” или ИК „Жанет 45”, както и техни родственици по права линия.
 8. В конкурса не се допускат за участие творби, нарушаващи добрия тон, както и законите и Конституцията на Република България и/или пропагандиращи призиви за насилствена смяна на обществения ред, популяризиращи противозаконни и дискриминационни нацистки и расистки идеи.
 9. В конкурса не се допускат творби, изразяващи прояви на дискриминация и на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, образователен ценз, социален статус и сексуалност.
 10. В конкурса не се допускат за участие творби, съдържащи политическа агитация, скрита или явна реклама.
 11. Творби, които не отговарят на условията, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.
 12. За да участвате в конкурса е необходимо да се регистрирате в сайта http://www.igrinakasmeta.bg и да качите своя текст и снимка. Също така можете да изпратите своя фейлетон на адреса на редакцията на в. „Стършел” – София 1000, пл. “Славейков” № 4 или на нейния e-mail адрес starshel@bulmail.net  в посочения срок за участие. Заедно със своя фейлетон е необходимо да изпратите двете си имена и координати за връзка (телефон, e-mail адрес)
 13. В конкурса няма да бъдат допускани творби, подписани само с псевдоним или неотговарящи на условията, описани в регламента.
 14. В полето „Subject” моля изпишете „Еurobet_вашите имена”
 15. За да участване в конкурса е необходимо да отговаряте на изискванията за условията за участие, описани в горната част на документа.
 16. С участието си в конкурса всеки участник, който не е сред първите трима отличени, декларира, че няма да има финансови претенции към „Евробет” ООД, в. „Стършел” и ИК „Жанет 45”.
 17. С участието си в конкурса всеки участник декларира, че е съгласен творбата му да бъде публикувана в специализирания сайт на http://www.igrinakasmeta.bg, във в. „Стършел, а по-късно публикувана и в сборник, издаден от ИК „Жанет 45”.

II. Времеви формат на конкурса.

 1. Обявяване на конкурса: 01.07.2012 г.
 2. Краен срок за изпращане на фейлетоните: 31.12.2012 г.
 3. Край на конкурса януари 2013г.
 4. Обявяване на победителите и награждаване: на дата, посочена допълнително от организаторите

III. Оценяване

 1. Творбите ще бъдат оценени от жури в състав: Олга Тодорова, управител на „Евробет” ООД, София Несторова, поетеса и редактор в ИК „Жанет 45” и Михаил Вешим, писател и главен редактор на в. „Стършел”.
 2. Всеки фейлетон, който отговаря на условията, ще бъде публикуван на сайта на конкурса по реда на изпратените заявки за участие.